Gevonden Tweede Wereldoorlog soldaat op de wand der vermisten.

 

Stichting Missing In Action (MIA) is een Nederlandse organisatie met als missie vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen en een waardige laatste rustplaats te geven. De stichting richt zich op grondpersoneel, vermist geraakt binnen de Benelux en Duitsland. De slag om de Ardennen, Hürtgenwald en Arnhem liggen het meest voor de hand.

Wij gaan in op verzoeken om hulp, welke meestal van familie van een vermiste soldaat komt. In sommige gevallen komt een hulpvraag uit andere hoek zoals bijvoorbeeld defensie of vanwege een metaaldetector vondst. Elke hulpvraag zal in behandeling worden genomen, mits het past binnen het kader van onze missie; het opsporen en vinden van vermist Tweede Wereldoorlog grondpersoneel binnen de Benelux en Duitsland.

Door middel van onderzoek, getuigenverklaringen, veldwerk, kennis en samenwerking met gelijkgestemden hoopt de stichting genoeg aanwijzingen te verzamelen die uiteindelijk kunnen leiden tot berging van een vermiste soldaat. Hierbij is ”vriend“ of “vijand” irrelevant. Wij menen dat niemand een slagveld zou betreden in de wetenschap nooit meer te worden teruggevonden. Ruim 70 jaar na dato zullen wij pogen om de vermisten alsnog uit de voormalige slagvelden te halen, of hij/zij nu Engels, Nederlands, Amerikaans of Duits is...