Gevonden soldaat

 

Stichting Missing In Action (M.I.A.) is een Nederlandse stichting met als doel vermiste soldaten uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. De stichting richt zich op grondpersoneel, vermist geraakt binnen de Benelux en Duitsland. De slag om de Ardennen, Hürtgenwald en Arnhem liggen het meest voor de hand.

De stichting gaat in op verzoeken om hulp en in praktijk blijkt dat in de meeste gevallen de familie van de vermiste soldaat ons om hulp vraagt. In sommige gevallen komt een hulpvraag ook uit andere hoek zoals bijvoorbeeld defensie of van iemand die iets heeft gevonden met een metaaldetector. Iedere hulpvraag zal in behandeling worden genomen, zolang het maar past binnen de kaders van ons doel; Vermist Tweede Wereldoorlog grondpersoneel binnen de Benelux en Duitsland.

Door middel van onderzoek, getuigenverklaringen, veldwerk en kennis tracht de stichting genoeg aanwijzingen te verzamelen die zouden kunnen leiden tot het bergen van een vermiste soldaat. Hierbij is ”Vriend“ of “vijand” voor Stichting Missing In Action (M.I.A.) niet relevant. Het enige doel is gesneuvelde vermiste soldaten een waardige laatste rustplaats te geven. De stichting is van mening dat niemand als doel had een slagveld te betreden met als resultaat nooit meer te worden teruggevonden. Ruim 70 jaar na dato zullen wij pogen om de vermisten alsnog uit die voormalige slagvelden te halen, of hij/zij nu Engels, Nederlands, Amerikaans of Duits is...