Onze stichting is én blijft een niet winstgevende organisatie. Alle dingen die Stichting Missing In Action (MIA) onderneemt, worden geboren uit onze 'drive'. Geen van deze leden is er op uit om beter te worden van stichting. Wij streven met ons drieën maar naar één doel; het terugvinden en bergen van de jongens die wisten wat leven betekende en dit alles uiterst intensief hebben meegemaakt.
 
Hulp is niet vanzelfsprekend, dat zijn wij ons zeer bewust. Stichting Missing In Action (MIA) is afhankelijk van personen en instanties die in ons doel geloven en ons daarom willen helpen ons doel te behalen. Hoogstwaarschijnlijk zal hulp komen van mensen die een affiniteit hebben met ons doel, maar niet de middelen of de tijd hebben om zelf iets te gaan ondernemen.
 
Alles wat Stichting Missing In Action (MIA) onderneemt kost geld. Als we een project starten, zal er onderzoek moeten worden gedaan. Soms zal er documentatie moeten worden aangeschaft voor dieper onderzoek. Daarbij zullen we diverse instanties moeten bezoeken, om de benodigde vergunningen rond te krijgen. Dit brengt vervoerskosten met zich mee.

Echter; niet alles draait om geld. U kunt ook bijdragen door het uitlenen of schenken van goederen en/of diensten. Denk hierbij aan kunststof kratten om spullen in te vervoeren, piketten, afzetlint, batterijen, wandelkaarten, documentatie, onderhoud van onze metaaldetectoren en nog veel meer.
 
Een financiële gift kunt u overmaken op;
ING Bankrekening: NL25 INGB 0683677977
Ten name van: A.M. de Louw, Alphen a/d Rijn
Onder vermelding van: Uw (bedrijfs)naam en adresgegevens.
Bank Identifier Code (BIC/SWIFT): INGBNL2A
International Bank Account Number (IBAN) NL25 INGB 0683677977