Stichting Missing In Action (MIA) is een Non-Profit organisatie. Dit houdt in dat wij afhankelijk zijn van giften, en dat de leden werken op vrijwillige basis. De leden staan niet op een loonlijst en werken niet per uurloontarief.

Mocht u hulp van Stichting Missing In Action (MIA) nodig denken te hebben, dan kunt u ons benaderen door via deze website het contactformulier in te vullen. Stichting Missing In Action (MIA) ziet uw verzoek dan ook puur als een verzoek. Omdat onze diensten niet door u hoeven te worden betaald, bent u geen opdrachtgever. U kunt Stichting Missing In Action (MIA) dan ook niet verplichten om bepaalde stappen te ondernemen en/of ons verantwoordelijk stellen voor genomen acties.

Het doel van Stichting Missing In Action (MIA) is om Tweede Wereldoorlog vermisten op te sporen in de breedste zin van het woord, zodat de betreffende persoon uiteindelijk een waardige begrafenis kan worden gegeven. Stichting Missing In Action (MIA) doelt hierbij op WOII grondpersoneel, in dienst van een leger tijdens het vermist raken. Air Men ofwel vliegend personeel vallen niet onder deze noemer. Voor het opsporen en bergen van vliegtuigen en hun personeel zijn andere stichtingen actief. Stichting Missing In Action (MIA) heeft hier geen ervaring en/of bemoeienissen mee.

Nationaliteit van de vermiste in kwestie is niet van toepassing. Stichting Missing In Action (MIA) maakt geen onderscheid in Geallieerden of Axis. Echter; Stichting Missing In Action (MIA) heeft de meeste ervaring in het opsporen van Amerikaans personeel, en zal zich voornamelijk richten op deze nationaliteit.

Het werkgebied van Stichting Missing In Action (MIA) beperkt zich tot Nederland en de landen direct grenzend aan Nederland. Projecten buiten dit gebied zullen door Stichting Missing In Action (MIA) individueel worden beoordeeld op haalbaarheid.

Gezien Stichting Missing In Action (MIA) niet wil dat er misbruik gemaakt wordt van onze diensten, heeft Stichting Missing In Action (MIA) voorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden zijn op deze pagina beschreven. Helaas is gebleken dat bepaalde voorwaarden noodzakelijk zijn. Alle voorwaarden zijn in voordeel van een onderzoek, en hierdoor in voordeel van de partij die Stichting Missing In Action (MIA) om hulp heeft gevraagd. Mochten er vragen zijn over onderstaande voorwaarden en/of over onze werkwijze, dan raden wij u aan om contact met ons op te nemen via het contactformulier.


  1 - Financiën
1.1   Stichting Missing In Action (MIA) werkt als niet winstgevende (Non-Profit) organisatie.
1.2 Geen van de leden van Stichting Missing In Action (MIA) staan op een loonlijst van de stichting. Alle medewerkers zijn vrijwilligers.
1.3 Stichting Missing In Action (MIA) zal een partij die ons om hulp vraagt, nooit vragen om een financiële bijdrage, in welke vorm dan ook.
1.4 Stichting Missing In Action (MIA) zal nabestaanden, familieleden, adoptanten en dergelijke nooit vragen om een financiële bijdrage, in welke vorm dan ook.
1.5 Alle activiteiten die Stichting Missing In Action (MIA) onderneemt, worden door Stichting Missing In Action (MIA) betaald.
1.6 Stichting Missing In Action (MIA) stelt giften voor haar hulp op prijs. Dit is echter geen verplichting. Mocht u willen doneren, dan kunt u hier klikken om de link te volgen.
1.7 Mocht er door de persoon die ons om hulp heeft gevraagd een externe partij worden ingeschakeld, dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten worden doorberekend aan diegene die de in eerste instantie de externe partij heeft ingeschakeld. Het is hierom raadzaam om vóór het inschakelen van een externe partij, contact op te nemen met uw aanspreekpunt binnen Stichting Missing In Action (MIA).
1.8 Mocht er een externe partij worden ingeschakeld door Stichting Missing In Action (MIA) zelf, dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Stichting Missing In Action (MIA) werkt alleen met specifieke door haar geselecteerde externe partijen.

 

  2 - Contactpersoon
2.1   Bij een verzoek om hulp zal een van de stichting leden het project worden toegewezen. Stichting Missing In Action (MIA) zal zelf bepalen welk lid dat wordt. Mocht u toch de hulp van een specifiek lid van Stichting Missing In Action (MIA) prefereren, dan kunt u dit aangeven. Stichting Missing In Action (MIA) zal dan de mogelijkheden bekijken.
2.2 Tijdens de voortgang van het onderzoek zult u alleen contact hebben met het door Stichting Missing In Action (MIA) toegewezen aanspreekpunt (zie artikel 2.3), tenzij anders aangegeven.
2.3 De contactpersoon bij Stichting Missing In Action (MIA) heeft altijd een email adres dat eindigt op @stichting-mia.nl. Mocht u benaderd worden door iemand met een ander email adres, dan is dit géén lid van Stichting Missing In Action (MIA). U kunt dan het beste contact opnemen met uw contactpersoon binnen Stichting Missing In Action (MIA) om te vragen hoe hier mee om te gaan of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
2.4 Stichting Missing In Action (MIA) zal alleen contact onderhouden met de initiële partij die haar om hulp heeft gevraagd. Contact met derden (familie, nabestaanden en dergelijke) zal altijd lopen via die initiële hulpvragende partij, tenzij Stichting Missing In Action (MIA) denkt dat anders handelen noodzakelijk lijkt.

 

  3 - Onderzoek inhoudelijk
3.1   In principe zal Stichting Missing In Action (MIA) geen inhoudelijke onderzoeksinformatie verstrekken en/of delen over haar onderzoek, op welke manier en met welke partij dan ook*.
3.2 In principe is Stichting Missing In Action (MIA) niet verplicht om voortgang van een onderzoek te overleggen, op welke manier en met welke partij dan ook*.
3.3 Na beëindiging van een onderzoek zal Stichting Missing In Action (MIA) een onderzoeksrapport samenstellen, en dit rapport aanbieden aan de hulpvragende partij (zie artikel 5.5).

 

  4 - Onderzoek data
4.1   Stichting Missing In Action (MIA) verwacht bij het inzetten van haar diensten, dat de partij die haar om hulp vraagt, alle reeds verzamelde informatie overlegt met het toegewezen aanspreekpunt binnen Stichting Missing In Action (MIA), hoe irrelevant deze informatie ook lijkt. Stichting Missing In Action (MIA) doelt hierbij op alle publieke data (Individual Deceased Personnel Files (IDPF’s), After Action Reports (AAR’s), Company Morning Reports (CMR’s) en dergelijke, dus niet op privé-informatie betreffende contact met bijvoorbeeld nabestaanden en familie van de vermiste, tenzij dit relevant kan zijn voor de voortgang van een onderzoek. De hulpvragende partij kan echter zelf beslissen tot het wel of niet delen van de hiervoor beschreven privéinformatie.
4.2 Geen van de door Stichting Missing In Action (MIA) ontvangen data (in de breedste zin van het woord) zal worden gepubliceerd (op welke manier dan ook), verspreid, gedeeld en/of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van de hulpvragende partij.
4.3 Geen van de door Stichting Missing In Action (MIA) geleverde data (in de breedste zin van het woord) mag worden gepubliceerd (op welke manier dan ook), verspreid, gedeeld, gebruikt als lesmateriaal en/of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van Stichting Missing In Action (MIA).

 

  5 - Onderzoek beëindiging
5.1   Stichting Missing In Action (MIA) behoud het recht om een onderzoek te stoppen.
5.2 Stichting Missing In Action (MIA) behoud het recht om een verzoek tot hulp te weigeren.
5.3 Mocht het zijn dat de hulpvragende partij besluit om zonder overleg een andere instantie dan Stichting Missing In Action (MIA) inschakelt (zie artikel 1.7 en 6.1), zal Stichting Missing In Action (MIA) haar activiteiten, contacten, onderzoeken en dergelijke direct staken.
5.4 Mocht het zijn dat de hulpvragende partij, de naam van Stichting Missing In Action (MIA) misbruikt en/of ongeoorloofd gebruikt, zal Stichting Missing In Action (MIA) haar activiteiten, contacten, onderzoeken en dergelijke direct staken.
5.5 Na beëindiging van een onderzoek zal Stichting Missing In Action (MIA) een onderzoeksrapport samenstellen, en dit rapport aanbieden aan de hulpvragende partij**.

 

  6 - Samenwerking
6.1    Stichting Missing In Action (MIA) zal in principe niet samenwerken met instanties*, anders dan de instanties waar zij al mee samenwerkt (zie artikel 1.7 en 5.3). Door de opdrachtgever, familie of derden aangedragen voorstellen tot samenwerking met andere partijen zullen worden overwogen, maar het is hierbij niet vanzelfsprekend dat Stichting Missing In Action (MIA) met de voorgestelde instanties samenwerken.

 

* Stichting Missing In Action (MIA) zal dit per project bekijken.
** Aan het onderzoeksrapport kunnen geen rechten worden ontleend en Stichting Missing In Action (MIA) behoud het recht om in het onderzoeksrapport te schijven wat zij denkt dat relevant is.