Met uw bezoek aan deze site gaat u zonder voorbehoud akkoord met deze voorwaarden.

Alles dat u op deze site ziet of leest, valt onder het auteursrecht van Stichting Missing In Action (MIA) en/of de oorspronkelijke auteur, en mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Missing In Action (MIA) en/of de oorspronkelijke auteur niet worden gebruikt, behalve voor doeleinden die in deze voorwaarden of op de site zelf nadrukkelijk worden genoemd. Indien u gebruik maakt van materialen van deze site, gebeurt dit op eigen risico. Stichting Missing In Action (MIA) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van materialen op deze site.

Stichting Missing In Action (MIA) doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site nauwkeurig en actueel is. Desondanks kan Stichting Missing In Action (MIA) de juistheid van deze informatie niet garanderen. Stichting Missing In Action (MIA) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of gebreken in de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Stichting Missing In Action (MIA) en zijn vertegenwoordigers en iedereen die bij het bedenken, maken en onderhouden van deze site is betrokken, zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van toegang tot of gebruik van deze website.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, alles op de site wordt aan u gepresenteerd als zonder enige expliciete of impliciete garantie. Stichting Missing In Action (MIA) aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen infecteren als gevolg van het downloaden van materiaal, data, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze site.

Alle afbeeldingen die op deze site worden getoond zijn eigendom van Stichting Missing In Action (MIA) of worden gebruikt door middel van schriftelijke toestemming van de auteur. Het gebruik van deze afbeeldingen door u of door iemand onder uw supervisie is verboden, tenzij dit specifiek wordt toegestaan door deze voorwaarden of door andere informatie op deze site. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen kan een schending zijn van auteursrechten, merkenrecht, privacy- en publicatiewetten of regels en statuten voor communicatie.

De servicemerken en logo’s (samen verder genoemd de “Merken”) welke op deze site voorkomen zijn geregistreerd en eigendom van Stichting Missing In Action (MIA) en/of de oorspronkelijke auteur. Niets op deze site is kan worden beschouwd als een impliciete toestemming of welke andere toestemming dan ook tot het gebruik maken van de Merken. Gebruik van de op deze site voorkomende merken is uitsluitend toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Missing In Action (MIA) of een betrokken derde partij.

Stichting Missing In Action (MIA) heeft de sites waarnaar wordt doorgelinkt vanaf deze site niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en pagina’s. Gebruik van links naar andere site(s) is voor eigen risico en mag zonder toestemming van Stichting Missing In Action (MIA).

Stichting Missing In Action (MIA) kan deze voorwaarden op elk gewenst moment aanpassen door de hier gepubliceerde voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn bindend voor bezoekers van deze site.