Er hebben natuurlijk nog meer landen gevochten in de Tweede Wereldoorlog, anders dan Amerika en Duitsland. Onder hen strijders uit: België, Nederland, Canada, Australië, Polen, Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland.

Om een gedetailleerd overzicht te maken van alle begraafplaatsen binnen Europa is niet het doel van Stichting Missing In Action (MIA). Gezien het feit dat er verspreid over Europa meer dan 1.900 erevelden zijn, is het niet mogelijk om al die velden persoonlijk te bezoeken. Alleen binnen Nederland zijn er al meer dan 500. U zult daarom op deze site alleen begraafplaatsen vinden, die persoonlijk door leden van Stichting Missing In Action (MIA) zijn bezocht.

Een aantal militaire begraafplaatsen bevatten meerdere nationaliteiten. Op het ereveld Oosterbeek liggen bijvoorbeeld Britten, Polen en Nederlanders op dezelfde begraafplaats. Amerikanen en Duitsers hebben over het algemeen hun eigen velden, waar u alleen slachtoffers vindt van het Amerikaanse of de Duitse legers. Dit is de reden dat Amerikaanse en Duitse erevelden een aparte inleidende internetpagina hebben.

In Nederland zijn de oorlogsbegraafplaatsen onder andere verdeeld in twee typen; Nederlandse Oorlogsgraven en Oorlogsgraven van het Gemenebest. Bij de ingang van een begraafplaats wordt duidelijk om wat voor soort begraafplaats het gaat. Dit staat aangegeven met groene bordjes. Bij Nederlandse Oorlogsgraven gaat het om alleen om gesneuvelde Nederlandse soldaten. Bij Oorlogsgraven van het Gemenebest gaat het om graven van verschillende nationaliteiten. Soms zijn beide bordjes bij de ingang te vinden. Het gaat dan om Nederlanders en andere nationaliteiten.


Help Stichting Missing In Action (MIA)