De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge is een humanitaire organisatie. In opdracht van de Bondsrepubliek, hebben zij de zorg van het registreren van de Duitse oorlogsslachtoffers. De Duitse Openbare Alliantie adviseert nabestaanden over de verzorging en het toezicht van oorlogsgraven, op zowel openbare als privé-begraafplaatsen. Zij ondersteunen internationale samenwerking en assisteren bij onderhoud van de laatste rustplaatsen.

Vandaag de dag omvat de Volksbund 1,6 miljoen leden en medewerkers. Door middel van de contributie en bijdragen van de leden, evenals de inkomsten uit huis-aan-huis en straat collecties die elk jaar plaatsvinden, financiert de Volksbund hun activiteiten voor ongeveer 90 procent zelf. De rest wordt gedekt door de overheidsgelden van de landen waar de begraafplaatsen zich bevinden. Momenteel hebben zij het beheer over 827 oorlogsbegraafplaatsen in 45 landen, met een totaal van ongeveer twee miljoen oorlogsslachtoffers. Meer dan 10000 vrijwilligers en ongeveer 520 fulltime werknemers vervullen de diverse taken van de Volksbund.

De niet-commerciële organisatie is opgericht 16 december 1919, en ontstaan uit noodzaak. De regering was noch politiek, noch economisch in staat te zorgen voor de graven van de soldaten die waren gesneuveld tijdens de oorlog. Dit was de belangrijkste opdracht die de Volksbund werd toegewezen, en werd gezien als een burger actie commissie. Tot het begin van de jaren dertig, werd de hoeveelheid oorlogsgraven aanzienlijk uitgebreid door de Volksbund. Na 1933 werd het gesynchroniseerd. De bouw van de militaire begraafplaatsen van de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd gravendienst van het leger.

Pas in 1946 kon de Volksbund verder met hun humanitaire activiteiten. In korte tijd waren zij er in geslaagd om meer dan 400 begraafplaatsen te bouwen in Duitsland. In 1954 kreeg de Volksbund de taak om wereldwijd op zoek te gaan naar graven van Duitse soldaten, en deze te beschermen en onderhouden.
Handelend binnen het kader van bilaterale overeenkomsten, begon de Volksbund hun zoektocht binnen Europa en Noord Afrika.

Na de politieke veranderingen in Oost-Europa, werden ook de landen uit het Oostblok ondergebracht bij de Volksbund. Ongeveer drie miljoen Duitse soldaten hadden hun leven verloren in het vroegere Oostblok, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat wil zeggen: meer dan twee keer zoveel als op de rest van de oorlogsbegraafplaatsen in het Westen. Dit gaf de Volksbund enorme problemen: diverse, van de meer dan 100000 graven waren moeilijk te vinden. Ze waren vernietigd, bebouwt of geplunderd. Ongeacht deze tegenslagen, verzorgde, repareerde en bouwde de Volksbund meer dan 300 begraafplaatsen van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde ook bij 190 begraafplaatsen van Eerste Wereldoorlog slachtoffers, in Oost-, Midden- en Zuid-Europa. 28 begraafplaatsen zijn momenteel in aanbouw worden hersteld. Ongeveer 546,000 oorlogsslachtoffers liggen in vreemde grond. De Volksbund stichtte: “Gedenken und Frieden” instantie (gedenken en vrede) om veiligstelling op lange termijn te garanderen. De Volksbund verankerde het herdenken van de oorlogsdoden, door de aanleg en het behoud van begraafplaatsen.

De enorme begraafplaatsen herinneren mensen aan het verleden, en confronteren direct met de gevolgen van oorlog en geweld. Met deze redenen verzorgt de Volksbund reizen naar oorlogsgraven en organiseert nationale en internationale jeugdstages voor de zorg en het onderhoud van militaire begraafplaatsen. Ze geeft ook informatie aan scholen en schoolactiviteiten. Motto van deze activiteiten: “Verzoening boven de graven”. Verder heeft de alliantie ontmoetingsplaatsen opgericht en plaatsen voor onderwijs aan jongeren nabij vier begraafplaatsen.

De Volkstrauertag (dag van nationale rouw in Duitsland), welke elk jaar in november plaatsvindt, wordt landelijk georganiseerd door de Volksbund en ondersteund door belangrijke politieke en sociale instanties, evenals de Duitse bevolking. Die dag is een dag van de herdenking en een vraag naar vrede.

Bezoek de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.


© 2013 - Stichting Missing In Action (MIA), Nederland


Help Stichting Missing In Action (MIA)