De Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) bestaat sinds 1945 en is verantwoordelijk voor het opsporen, bergen en identificeren van slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat zowel om militairen als burgers. De dienst wil oorlogsslachtoffers een naam geven en hun families informeren. Ze oordeelt niet over ‘goed’ of ‘fout’.

 

Korte film over de Bergings- en Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BID-KL)

 

Bezoek de BID-KL website voor meer informatie.
BID-KL website