In de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, staat de regelgeving die in een gemeente geldt. De APV gaat altijd in op regelgeving rondom openbare orde en veiligheid.

U kunt hier bijvoorbeeld denken aan plekken waar het toegestaan is om alcohol te drinken en waar het toegestaan is om met een groepje op straat te hangen. De APV verschilt dus per gemeente. Als u wilt weten welke APV er in een gemeente geldt kunt u het beste kijken op de website van die specifieke gemeente.

Het voorhanden hebben van een metaaldetector is uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid door een aantal gemeenten op de voormalige slagvelden verboden, hetgeen is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

U bent dus niet zondermeer bevoegd om in iedere willekeurige gemeente met de metaaldetector te gaan zoeken. In bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen is, op het moment van schrijven, het zoeken met een metaaldetector verboden.

Let wel dat een APV onderhevig is aan wijzigingen. Het kan dus goed zijn dat u het ene jaar nog wel mag zoeken, maar het daaropvolgende jaar niet meer. Wees dus zeker dat u de laatste APV voorhanden hebt voordat u gaat zoeken.

Ook dient u zich te houden aan de geldende wetten waaronder bijvoorbeeld de Erfgoedwet. Hieronder kunt u informatie vinden over die erfgoedwet.

Erfgoedwet